Βαφές δαπέδων και αυτοεπιπεδούμενα συστήματα

Epoxy Aqua Paint

Αλκυδικό, ντουκόχρωμα διαλύτου

EXTRA NEOCHROM

Αντισκουριακή προστασία

Hammerite Direct to Galv

Αντισκουριακή προστασία

Hammerite απευθείας στη σκουριά

Βαφές δαπέδων και αυτοεπιπεδούμενα συστήματα

Neodur® λευκό

Χρώμα

Vivehard

Αντισκουριακή προστασία

Vivelock Gloss