Αστάρι - υπόστρωμα

515 Colorstyle Πλαστικό Ματ

Αντιμικροβιακή προστασία

Asepsis

Αντιμικροβιακή προστασία

Easy Clean

Εσωτερική τοιχοποιία

Master Eco

Αντιμικροβιακή προστασία

Master Ydrocontrol