Αστάρι - υπόστρωμα

192 AquaGrip Acrylic Micronized Primer

Αστάρι - υπόστρωμα

Dur

Αστάρι - υπόστρωμα

Haft

Αστάρι - υπόστρωμα

Neopal Primer

Αστάρι - υπόστρωμα

Vivecryl Primer

Αστάρι - υπόστρωμα

Vivedur – Αστάρι Νερού

Αστάρι - υπόστρωμα

Αστάρι Vivedur