Αστάρι - υπόστρωμα

192 AquaGrip Acrylic Micronized Primer

Αστάρι - υπόστρωμα

Haft

Αστάρι - υπόστρωμα

Vive Primer

Αστάρι - υπόστρωμα

Vivecryl Primer

Αστάρι - υπόστρωμα

Vivedur – Αστάρι Νερού

Αστάρι - υπόστρωμα

Vivedur Block